minh bạch 2023Position

organize link:Baccarat trực tuyến W88 Game bài đổi thưởng hấp dẫn > minh bạch 2023 > Baccarat online Nhà cái cá cược chuyên nghiệpAn Giang_ Nhiều cán bộ công an kiểm sát bị kỷ luật Đảng

Baccarat online Nhà cái cá cược chuyên nghiệpAn Giang_ Nhiều cán bộ công an kiểm sát bị kỷ luật Đảng

date:2023-06-05 13:16    click times:163

Ngày 14/4 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang tiến hành họp Kỳ thứ 16 xem xét thi hành kỷ luật nhiều đảng viên vi phạm.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang xem xét thi hành kỷ luật các đảng viên vi phạm thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang gồm Nguyễn Trần Tuyền Trinh Phó Bí thư Chi bộ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Tân Châu; Lê Hoàng Anh Huyện ủy viên Bí thư Chi bộ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn; Lương Quốc Danh Phó Bí thư Chi bộ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn; Ngô Minh Tư Phó Bí thư Chi bộ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Châu Đốc; Trần Hữu Tài Thành ủy viên Bí thư Chi bộ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Châu Đốc.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang nhận thấy: Các đảng viên nêu trên đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm vi phạm Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; làm ảnh hưởng xấu uy tín của bản thân và tổ chức Đảng cơ quan đơn vị đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật.

Xét nội dung tính chất mức độ hậu quả và nguyên nhân vi phạm căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang quyết định thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức Khiển trách đối với các đảng viên Nguyễn Trần Tuyền Trinh Lê Hoàng Anh Lương Quốc Danh Ngô Minh Tư Trần Hữu Tài.

[Đắk Nông thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng 2 cán bộ đảng viên]

Cũng tại kỳ họp Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã xem xét thi hành kỷ luật các đảng viên vi phạm thuộc thuộc Công an tỉnh gồm: Phạm Thành Mỹ đảng viên Chi bộ Hồ sơ nghiệp vụ an ninh Trưởng phòng Hồ sơ (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy nguyên Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020 nguyên Trưởng Công an thành phố Châu Đốc); Nguyễn Minh Hoàng Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Bí thư Đảng ủy Trưởng Công an huyện Thoại Sơn; Nguyễn Văn Hiếu đảng viên Chi bộ ấp Trung Bình Đảng bộ xã Thoại Giang huyện Thoại Sơn (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nguyên Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020 nguyên Trưởng Công an huyện Thoại Sơn); Nguyễn Đức Hậu Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Bí thư Đảng ủy Trưởng Công an thành phố Long Xuyên (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh nguyên Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020 nguyên Trưởng phòng Tham mưu).

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang nhận thấy: Các đảng viên nêu trên đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Những vi phạm của các đảng viên này làm ảnh hưởng xấu uy tín của bản thân và tổ chức Đảng cơ quan đơn vị đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật.

Xét nội dung tính chất mức độ hậu quả và nguyên nhân vi phạm căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang quyết định kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với các đảng viên Phạm Thành Mỹ Nguyễn Văn Hiếu Nguyễn Minh Hoàng Nguyễn Đức Hậu.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang cũng quyết định kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với các đảng viên Nguyễn Thanh Hải Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Bí thư Chi bộ Chánh Thanh tra Công an tỉnh; Lý Thanh Vũ Bí thư Đảng ủy Trưởng phòng An ninh đối ngoại; Hà Minh Đấu đảng viên Chi bộ Tham mưu-Huấn luyện Trưởng phòng Cảnh sát cơ động.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang nhận thấy: Các đảng viên nêu trên đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Những vi phạm của các đảng viên là nghiêm trọng gây dư luận xấu làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức Đảng cơ quan đơn vị đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật.

Đối với đảng viên Hồ Văn Tấn Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Bí thư Đảng ủy Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang nhận thấy: Đảng viên Hồ Văn Tấn đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Những vi phạm của đảng viên Hồ Văn Tấn là rất nghiêm trọng gây dư luận xấu bức xúc trong cán bộ đảng viên và nhân dân làm mất uy tín của bản thân và tổ chức Đảng cơ quan đơn vị đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật.

Xét nội dung tính chất mức độ hậu quả và nguyên nhân vi phạm căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang xem xét thi hành kỷ luật đảng viên Hồ Văn Tấn.

Cũng tại kỳ họp này Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã xem xét thi hành kỷ luật đảng viên Trần Minh Dững Huyện ủy viên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang nhận thấy: Trong quá trình công tác tại Văn phòng Huyện ủy Chợ Mới đảng viên Trần Minh Dững đã sử dụng văn bằng không hợp pháp để được kết nạp vào Đảng làm hồ sơ đi học. Đảng viên Trần Minh Dững đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; vi phạm Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang kết luận vi phạm của đảng viên Trần Minh Dững là rất nghiêm trọng gây dư luận xấu bức xúc trong cán bộ đảng viên và nhân dân làm mất uy tín của bản thân và tổ chức Đảng cơ quan đơn vị đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật.

Xét nội dung tính chất mức độ hậu quả và nguyên nhân vi phạm căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang xem xét thi hành kỷ luật đảng viên Trần Minh Dững.Baccarat online Nhà cái cá cược chuyên nghiệpTOP