Baccarat online Nhà cái cá cược chuyên nghiệpPosition

organize link:Baccarat trực tuyến W88 Game bài đổi thưởng hấp dẫn > Baccarat online Nhà cái cá cược chuyên nghiệp > Baccarat online Nhà cái cá cược chuyên nghiệpQuy chế hoạt động của Tổ công tác đặc biệt về thuế tối thiểu toàn cầu

Baccarat online Nhà cái cá cược chuyên nghiệpQuy chế hoạt động của Tổ công tác đặc biệt về thuế tối thiểu toàn cầu

date:2023-06-05 12:59    click times:122

Ngày 14/4 Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về nghiên cứu và đề xuất các giải pháp liên quan đến thuế suất tối thiểu toàn cầu của OECD ký ban hành Quyết định 22/QĐ-TCTĐB về Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ công tác.

Quy chế quy định nguyên tắc trách nhiệm chế độ làm việc; cơ chế điều hành chế độ báo cáo và điều kiện đảm bảo hoạt động của Tổ công tác.

Theo đó Tổ công tác làm việc theo nguyên tắc quy định tại Điều 4 Quyết định số 55/QĐ-TTg ngày 4/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về nghiên cứu và đề xuất các giải pháp liên quan đến thuế suất tối thiểu toàn cầu của OECD và quy chế này.

Hoạt động của Tổ công tác được thực hiện thông qua cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Tổ công tác thành viên Nhóm giúp việc.

Ý kiến tham gia của các thành viên Tổ công tác là ý kiến chính thức của cơ quan nơi thành viên Tổ công tác làm việc.

Các thành viên Tổ công tác cử cán bộ đại diện thuộc cơ quan mình tham gia và làm đầu mối phối hợp với Nhóm giúp việc để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Tổ.

[Nghiên cứu áp dụng phù hợp thuế suất tối thiểu toàn cầu ở Việt Nam]

Quy chế cũng quy định cụ thể nhiệm vụ của Tổ trưởng Tổ phó thường trực Tổ phó thành viên Tổ công tác.

Danh sách thành viên Tổ công tác đặc biệt theo khoản 5 Điều 1 Quyết định số 55/QĐ-TTg Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm Tổ trưởng.

Các Tổ phó gồm Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc (Tổ phó Thường trực); Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Các thành viên Tổ công tác gồm Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành; Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển.Baccarat online Nhà cái cá cược chuyên nghiệpTOP