Baccarat game Nhà cái cá cược thể thaoPosition

organize link:Baccarat trực tuyến W88 bắn cá h5 > Baccarat game Nhà cái cá cược thể thao > Gia La game tổng hợpi công bố quyết định điều động cấp ủy tại các sở. ngành

Gia La game tổng hợpi công bố quyết định điều động cấp ủy tại các sở. ngành

date:2023-06-13 10:16    click times:84

Ngày 5/4. tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (mở rộng) để công bố các quyết định điều động cấp ủy và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý 1. phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác quý 2.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã quyết định điều động. phân công Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Thanh Hùng giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Phạm Thị Tố Hải giữ chức Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Tỉnh ủy viên. Bí thư Huyện ủy. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Chư Pưh Huỳnh Minh Thuận được điều động. chỉ định tham gia Ban Chấp hành. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tống Thới Mốc được điều động. chỉ định tham gia Ban Chấp hành. Ban Thường vụ Huyện ủy. giữ chức Bí thư Huyện ủy Ia Grai.

Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lý Anh Sang được điều động. chỉ định tham gia Ban Chấp hành. Ban Thường vụ Huyện ủy. giữ chức Bí thư Huyện ủy Chư Sê; Phó Bí thư Huyện ủy. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đak Đoa Phạm Minh Trung được điều động. chỉ định đến nhận công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường. đồng thời. được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

[Thủ tướng phê chuẩn hai Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai]

Cũng tại kỳ họp. tỉnh Gia Lai đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý 1. phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác quý 2 và thảo luận. cho ý kiến mục tiêu. nhiệm vụ. phương hướng chủ yếu của Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030. tầm nhìn 2050; Dự thảo chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW. ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo. cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới và Dự thảo chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW. ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Quý 1 năm nay. tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh Gia Lai đạt 5.91%; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 6.917 tỷ đồng. tăng 15.8% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 220 triệu USD. tăng 10% so với cùng kỳ năm trước; thu ngân sách đạt 1.667 tỷ đồng. Tình hình an ninh chính trị. an ninh biên giới. trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Trong quý 2 Tỉnh ủy Gia Lai tiếp tục chỉ đạo. kiểm tra. đôn đốc các hoạt động như cải cách hành chính. cải thiện môi trường đầu tư. nâng cao chất lượng dịch vụ công; cơ cấu lại ngành nông nghiệp; quan tâm công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. đẩy nhanh tiến độ lập. triển khai các quy hoạch phân khu. quy hoạch chi tiết; thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công… game tổng hợpNext:None
TOP