Miếng giò thiu của mẹ

Tự tay chuẩn bị cơm trưa cho con nhưng thời tiết nắng nóng, những miếng giò của một người mẹ quê ở Nam Định đã bốc mùi thiu. Cầm hộp cơm, chị không tiếc công mình làm chỉ lo nỗi “Trưa nay con không được ăn cơm mẹ nấu để lấy sức chiều thi mà…

Details