Kỷ nguyên độc bản

Gần như tất cả kiệt tác của nhân loại đều có xuất phát điểm là một sản phẩm độc bản. Trước khi trở thành kiệt tác, Portrait of Adele Bloch-Bauer I là một đơn đặt hàng. Trước khi làm nên một đẳng cấp, chiếc đồng hồ phức tạp nhất của Patek Philippe (có giá tới…

Details