Lớp học Javascirpt miễn phí tháng 7/2019

Nhiệm vụ hướng dẫn hàng ngàn bạn sinh viên yêu thích lập trình của NIIT – ICT Hà Nội

Thế giới đang gấp rút chuẩn bị cho sự phát triển nhảy vọt mà công nghệ thông tin là chìa khóa chính. Tại Việt Nam, để chuẩn đón CMN 4.0 phong trào khởi nghiệp, làn sóng CNTT cũng đang phát triển mạnh. Dẫn tới, mục tiêu đáp ứng 1.000.000 nhân lực CNTT trong năm 2020…

Details