Chơi Tết cũng là học

Chơi Tết cũng là học!

Tết đang cận kề, mỗi nhà lại có một quan điểm dạy con, quản con riêng. Có nhà chủ trương cho con chơi thoải mái. Có nhà lại quán triệt chuyện học rõ ràng. Ai cũng nêu ra cái lí của mình để áp đặt lên con trẻ. Và nếu có quyền nói, quyền ý…

Details