Nhà ở xã hội vẫn bất cập!

Sau gần 1 năm phối hợp cùng các sở, ngành, quận, huyện tổ chức khảo sát, điều tra, thống kê và tổng hợp nhu cầu thuê, mua, thuê mua NOXH trên địa bàn Tp.HCM, Viện Nghiên cứu phát triển thành phố đã có báo cáo kết quả lên UBND Tp.HCM. Như vậy, trong 5 năm…

Details