Việc điều chỉnh cần đảm bảo tạo được sức hút đầu tư và nâng cao tính cạnh tranh quốc gia.

Thủ tướng, trong kết luận tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc đầu tư các dự án tại khu vực cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, đã nhấn mạnh việc điều chỉnh tại Khu bến cảng Lạch Huyện cần sớm được thực hiện. Điều này nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế của khu vực và cả nước.

Thông báo được phát đi nêu rõ, để phục vụ cho việc đầu tư và kêu gọi đầu tư phát triển Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Khu bến cảng Lạch Huyện) và khu dịch vụ hậu cần sau cảng – dịch vụ logistics, điều chỉnh Quy hoạch Khu bến cảng Lạch Huyện phải đảm bảo  tạo sức thu hút đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài để đầu tư phát triển các bến cảng và khu dịch vụ logistics.

Bên cạnh đó, quy hoạch cũng phải đảm bảo và nâng cao tính cạnh tranh quốc gia trong việc thu hút lượng hàng hóa xuất, nhập khẩu và hàng hóa trung chuyển thông qua cảng.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành và UBND TP Hải Phòng cần quan tâm hỗ trợ đầu tư của các doanh nghiệp trong nước trong đầu tư phát triển, quản lý khai thác cảng biển và dịch vụ logistics.

Mặt khác, cơ quan quản lý cần ưu tiên, tạo điều kiện cho các liên doanh, liên kết đầu tư phát triển cảng biển, khu dịch vụ của các doanh nghiệp trong nước nhưng vẫn phải đảm bảo tính cạnh tranh giá cả theo cơ chế thị trường theo quy định của pháp luật.

Đầu tư phát triển cảng biển, theo Thủ tướng, cần phải kết hợp và hài hòa với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, kết hợp phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh. Việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển Khu bến cảng này cần sớm được thực hiện để đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế của khu vực và của cả nước.

Về điều chỉnh Quy hoạch phát triển Khu bến cảng Lạch Huyện, Thủ tướng giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với UBND TP Hải Phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch chi tiết phát triển các bến cảng còn lại. Quy hoạch cần đảm bảo có tầm nhìn, định hướng tốt, có tính kết nối tốt các phương thức vận tải trong khu vực; hài hòa với quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng chung và đáp ứng việc tiếp nhận tàu cỡ lớn.

Thủ tướng cũng thống nhất với đề nghị của UBND TP Hải Phòng về chủ trương đầu tư các bến cảng số 3, 4 Khu bến cảng Lạch Huyện của CTCP Cảng Hải Phòng để phục vụ việc di dời Khu bến cảng Hoàng Diệu, đáp ứng tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội của thành phố Hải Phòng.

Thủ tướng yêu cầu Bộ KHĐT cập nhật, hoàn thiện lại nội dung báo cáo thẩm định và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng các bến cảng container số 3 và số 4 Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng theo đúng quy định, trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Còn Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tư pháp, KHĐT , Tài chính và Tài nguyên và Môi trường, UBND, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan liên quan tổ chức nghiên cứu, đề xuất các mô hình ban quản lý khai thác cảng biển theo hướng không phát sinh tổ chức, bộ máy mới, trong đó có hình thức thí điểm giao Ban quản lý Khu kinh tế ven biển thực hiện chức năng quản lý đầu tư xây dựng và phát triển các khu bến cảng để báo cáo Thủ tướng.

Trên cơ sở mô hình ban quản lý khai thác cảng biển, Thủ tướng sẽ xem xét, quyết định việc đầu tư các bến cảng còn lại thuộc Khu bến cảng Lạch Huyện.

T.Công

Theo Trí thức trẻ