Bác Hồ với thiếu nhi Pháp 1946

“Tôi cũng là con cháu Bác Hồ”

  Ðã hơn một thế kỷ trôi qua, kể từ khi Bác Hồ đặt chân đến Pháp trên hành trình tìm đường cứu nước. Những ngày sống, hoạt động cách mạng tại Pháp, Người luôn nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ cũng như tình cảm quý báu cùng sự ngưỡng mộ của những người…

Details