Dưới đây là một số mô hình cho phòng 06 – Bản Chát, mời quý khách tham khảo. Ngoài ra, chúng tôi còn rất nhiều mô hình phòng linh động, phù hợp với từng nhu cầu của Quý khách: 

Cho thuê phòng hội trường tại Hà Nội

(S4-A) Mô hình chữ nhật, 44 Ghế + Bàn

 

 

Cho thuê phòng hội trường tại Hà Nội

(S4-B) Mô hình chữ U, 40 Ghế + Bàn

 

Cho thuê phòng hội trường tại Hà Nội

(S4-C) Mô hình lớp học, 50 Ghế + Bàn

 

Cho thuê phòng hội trường tại Hà Nội

(S4-D) Mô hình lớp học, 80 Ghế

 

Cho thuê phòng hội trường tại Hà Nội

(S4-E) Mô hình học nhóm, 24 Ghế + Bàn

 

Cho thuê phòng hội trường tại Hà Nội

(S4-F) Mô hình xương cá, 24 Ghế + Bàn