Dưới đây là một số mô hình phòng 05.1 – Sơn La – Sông Tranh, mời Quý khách hàng tham khảo, ngoài ra, chúng tôi hiện còn đang có rất nhiều các mẫu mô hình khác, linh động phù hợp với nhu cầu của Quý khách:

Cho thuê phòng hội trường tại Hà Nội

(S3-A ) 140 Ghế + Bàn

 

Cho thuê phòng hội trường tại Hà Nội

(S3-B) 200 Ghế