Đào tạo “Từ tự lãnh đạo đến kiến tạo văn hóa doanh nghiệp”

Ngày 13/05, tại Phòng đào tạo VITD, Tầng 3 – Tòa nhà 25T2 Hoàng Đạo Thúy đã diễn ra chương trình “Từ tự lãnh đạo đến kiến tạo văn hóa doanh nghiệp” của BID Group

Văn hóa doanh nghiệp là những niềm tin, thái độ và giá trị tồn tại phổ biến và tương đối ổn định trong doanh nghiệp, với triết lý đó, Tâm Việt đã tổ chức buổi đào tạo mang tên “Từ tự lãnh đạo đến kiến tạo văn hóa doanh nghiệp” cho các lãnh đạo, cán bộ công ty.

Diễn giả chương trình là Ts. Phan Quốc Việt – Phó chủ tịch thứ nhất hội văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, diễn giả quốc tế, diễn viên quốc tế, kỷ lục gia, kỷ lục gia đào tạo kỷ lục gia Việt Nam.

Nội dung của buổi chia sẻ gồm các phần :
– Văn hóa doanh nghiệp là gì?
– Mối tương quan cá nhân và tổ chức
– Định chuẩn
– Văn hóa doanh nghiệp dưới góc nhìn Toán – Lý và Đông Phương Học.

Các hình ảnh chương trình tại Phòng Đào tạo VITD:

Đào tạo “Từ tự lãnh đạo đến kiến tạo văn hóa doanh nghiệp”

Đào tạo “Từ tự lãnh đạo đến kiến tạo văn hóa doanh nghiệp”

Đào tạo “Từ tự lãnh đạo đến kiến tạo văn hóa doanh nghiệp”

 

 

Đào tạo “Từ tự lãnh đạo đến kiến tạo văn hóa doanh nghiệp”

 

Đào tạo “Từ tự lãnh đạo đến kiến tạo văn hóa doanh nghiệp”