Hành trình vượt biên đến “miền đất hứa” và ký ức không thể nào quên

Không ít người đã chấp nhận đánh đổi tính mạng của mình để vượt biên trái phép sang vùng đất hứa với mong muốn đổi đời. Thế nhưng, có những người phải trở về tay trắng, hay suýt mất mạng trong chuyến đi vượt biên Đánh đổi mạng sống để vượt biên Trở về sau…

Details