Nhân dịp kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP Plây Cu, Gia Lai) nơi đặt tượng Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên, đã và đang diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng sinh nhật Bác. Tại nơi này, có một tấm bia đá đặc biệt, tạc toàn văn bức thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền nam vào ngày 19-4-1946.

Đồng bào các dân tộc Tây Nguyên bên phiến đá khắc thư Bác Hồ  tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP Plây Cu, Gia Lai).

Đồng bào các dân tộc Tây Nguyên bên phiến đá khắc thư Bác Hồ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP Plây Cu, Gia Lai).

Bia đá khắc nội dung bức thư của Bác Hồ nặng hơn 102 tấn, đặt phía bên trái Quảng trường Đại Đoàn Kết, tạo thành một trong những điểm nhấn hài hòa trong quy hoạch tổng thể gồm một loạt công trình như: Tượng Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên; Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh Gia Lai và Kon Tum; Bảo tàng Tổng hợp tỉnh, Bảo tàng Cổ vật, tượng Anh hùng Núp… Nội dung bức thư được các nghệ nhân thực hiện rất kỳ công. Bức thư tạc trên đá nhận được nhiều lời khen ngợi của giới chuyên môn và được Hội Đá quý Việt Nam công nhận là tác phẩm tạc trên đá nặng nhất Việt Nam.

Ngày 19-4-1946 được ghi vào trang sử hào hùng của dân tộc khi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tổ chức tại Plây Cu thành công tốt đẹp. Đặc biệt hơn, trong ngày này, các đại biểu dự Đại hội vinh dự đón nhận thư Bác Hồ, gửi gắm tất cả niềm tin của Đảng, Chính phủ đối với các dân tộc thiểu số.

Bức thư có đoạn viết: “… Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau. Trước kia chúng ta xa cách nhau, một là vì thiếu giấy liên lạc, hai là vì có kẻ xui giục để chia rẽ chúng ta. Ngày nay nước Việt Nam là nước chung của chúng ta. Trong Quốc hội có đủ đại biểu các dân tộc. Chính phủ thì có “Nha dân tộc thiểu số” để săn sóc cho tất cả đồng bào. Giang sơn và Chính phủ là giang sơn và Chính phủ chung của chúng ta. Vậy nên tất cả dân tộc chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ để giữ gìn nước non ta, để ủng hộ Chính phủ ta. Chúng ta phải thương yêu nhau, phải kính trọng nhau, phải giúp đỡ nhau để mưu hạnh phúc chung của chúng ta và con cháu chúng ta. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt. Chúng ta quyết góp chung lực lượng lại để giữ vững quyền tự do, độc lập của chúng ta”.

Như một sự sắp đặt của lịch sử, Tây Nguyên ngày nay đã và đang trở thành quê hương chung của 54 dân tộc anh em, cùng chung lưng đấu cật xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nội dung bức thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số Tây Nguyên trở thành nguồn động viên to lớn đối với đồng bào các dân tộc trong suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược cũng như trong công cuộc kiến thiết, xây dựng Tây Nguyên ngày càng giàu đẹp.

BÀI VÀ ẢNH: PHAN HÒA