Cẩn trọng! Mỗi người cần có ý thức bảo vệ bản thân và gia đình mình

“Số lượng bệnh nhân sẽ còn tăng lên và đến đỉnh dịch trong vòng 10 ngày tới, do đó người dân cần hết sức cẩn thận và thực hiện nghiêm những khuyến cáo phòng bệnh COVID-19″ Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn về tình hình phòng chống dịch…

Details