Khách hàng nói về VITD

Trải qua nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực cho thuê hội trường tại Hà Nội, chúng tôi đã khẳng định được vị thế của mình trên thì trường khi đã được các đơn vị lớn hợp tác, sự dụng trong suốt thời gian qua. Chị Nguyễn Thị Thanh, phụ trách chương trình của thế…

Details