Lễ tổng kết, chào mừng visa du học, hướng dẫn sinh viên lên đường du học tại hội trường VITD

Sáng ngày 01/03/2019, tại hội trường VITD đã diễn ra “Lễ tổng kết, chào mừng visa du học và hướng dẫn sinh viên lên đường du học” của công ty cổ phần tư vấn du học MAP tổ chức. Công ty cổ phần tư vấn du học MAP là đại diện chính thức của các tổ chức…

Details