Buổi chia sẻ “Tối ưu hóa chi phí bảo hiểm xã hội” tại hội trường VITD

Sáng chủ nhật ngày 13/01, tại hội trường 05 (Sơn La – Sông Tranh) – tầng 3 tòa nhà 25T2 Nguyễn Thị Thập đã diễn ra buổi chia sẻ “Tối ưu hóa chi phí bảo hiểm xã hội – Bằng việc cơ cấu lương hiệu quả và giải pháp giao kết hợp đồng” do Cộng đồng nhân sự phối…

Details