Toàn cảnh hội trường

Chính sách đặt phòng

Đặt phòng Quý khách có thể đặt phòng hội thảo trước hoặc khi đến nơi. Giá phòng và số lượng phòng hội thảo trống hiển thị tại website hoặc liên hệ trực tiếp tại hotline: 0942.137.535 và giá thuê tùy thuộc vào tấn suất và số buổi thuê. Chúng tôi có quyền từ chối bất…

Details