Danh sách 10 trường đại học tốt nhất thế giới năm 2015 do trang Business Insider giới thiệu…

  1. Đại học Harvard

dai-hoc-harvard-1

Quốc gia: Mỹ

Xếp hạng trong nước: 1

Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 1

Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 1

Tổng điểm: 100/100

Nguồn: Center for World University Rankings

  1. Đại học Stanford

dai-hoc-standford-2

Quốc gia: Mỹ

Xếp hạng trong nước: 2

Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 9

Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 2

Tổng điểm: 98,66/100

Nguồn: Center for World University Rankings

  1. Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT)

massachusetts-institute-of-technology-3

Quốc gia: Mỹ

Xếp hạng trong nước: 3

Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 3

Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 11

Tổng điểm: 97,54/100

Nguồn: Center for World University Rankings

  1. Đại học Cambridge

dai-hoc-cambridge-4

Quốc gia: Anh

Xếp hạng trong nước: 1

Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 2

Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 10

Tổng điểm: 96,81/100

Nguồn: Center for World University Rankings

  1. Đại học Oxford

dai-hoc-Oxford

Quốc gia: Anh

Xếp hạng trong nước: 2

Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 7

Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 13

Tổng điểm: 96,46/100

Nguồn: Center for World University Rankings

  1. Đại học Columbia

dai-hoc-columbia-5

Quốc gia: Mỹ

Xếp hạng trong nước: 4

Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 13

Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 6

Tổng điểm: 96,14/100

Nguồn: Center for World University Rankings

  1. Đại học California, Berkeley

dai-hoc-california-6

Quốc gia: Mỹ

Xếp hạng trong nước: 5

Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 5

Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 21

Tổng điểm: 92,25/100

Nguồn: Center for World University Rankings

  1. Đại học Chicago

dai-hoc-chicago-8

Quốc gia: Mỹ

Xếp hạng trong nước: 7

Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 4

Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 15

Tổng điểm: 90,7/100

Nguồn: Center for World University Rankings

  1. Đại học Princeton

dai-hoc-princeton-9

Quốc gia: Mỹ

Xếp hạng trong nước: 7

Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 4

Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 15

Tổng điểm: 89,42/100

Nguồn: Center for World University Rankings

  1. Đại học Cornell

dai-hoc-cornell-10

Quốc gia: Mỹ

Xếp hạng trong nước: 8

Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 12

Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 18

Tổng điểm: 86,79/100

Nguồn: Center for World University Rankings

Theo Diệp Vũ

VnEconomy

Các bài liên quan :

>> Hội chứng con nhà giàu : có những đứa trẻ 30 tuổi chưa chịu trưởng thành

>> Sự thay đổi tỷ đô của Facebook

>> Điều gì xảy ra trên internet trong mỗi 60s

>> Câu chuyện bầy khỉ và bài học kinh doanh